Natur

Naturgruppens medlemmer er:

  • Keld Rye Jensen
  • Åse Due
  • John Hviid
  • Aase Nielsen