Værdi – Regelsæt

Juniorklubben er drevet af frivillige forældre. Vi planlægger og organiserer aftenen, men er afhængige af de øvrige forældres hjælp. Det er frivilligt at komme i klubben og der er ikke mødepligt, med mindre man har tilmeldt sig et fællesarrangement.

Værdisæt:

 • Medansvar / respekt
 • Ligeværdighed
 • Fællesskab
 • Anerkendelse
 • Vi er forpligtende voksne
 • Vi vil gerne give; frihed under ansvar (respekt for personer og materielle ting)
 • Vi vil gerne; rumme alle børn – gerne i samarbejde med forældre.
 • Vi vil gerne; skabe socialt samvær og sammenhold.

Regelsæt:

 • 4. – 5. klasse benytter Troldhøjs lokaler, samt gymnastiksalen mellem 18.30 – 20.30.
 • 6. klasse har endvidere mulighed for at være i idrætsforeningens klubrum.
 • Afkrydsning sker når barnet møder ind og tager hjem igen.
 • Vi forventer, at børnene giver aftenens tilbud en chance – ellers er det jo frivilligt om man vil komme.
 • Vi er slik og sodavand fri i hverdagen, forefindes kun til overnatning.
 • Alle hjælper med til oprydning – særligt efter sig selv, men også i helheden.
 • Hvis barnet bliver ked af noget, skal de gå til de voksne – og lad dem hjælpe / ringe hjem.
 • Børnene skal være afhentet kl. 20.30!
 • Af hensyn til børnenes sikkerhed henstiller vi til, at forældrene afhenter børnene ind i klubben.
 • Børn skal selv have en fritids / ulykkesforsikring.

Forventninger til deltagende forældre:

 • Forældre bytter selv vagter, hvis de ikke kan den pågældende aften.
 • De har som hovedregel ansvaret for forplejningen – som spises ca. 19.45.
 • Børn til de forældre, der har vagt, skal hjælpe med oprydningen efter forplejningen.
 • De holder opsyn med børnene og må gerne indgå i børnenes leg.
 • De er behjælpelige ved aftenens børneaktivitet.
 • De er behjælpelige ved oprydning (vi skal rydde op og feje i alle benyttede rum)