Seniorklub

Formand: Anny Nielsen

Sekretær: Jenny Hilligsøe

Næstformand: Inger Christensen

Kasserer: Ivan Jensen

Best.medlem: Egon Sørensen

For at blive medlem betales et kontingent på 100 kr. årligt.

Vi mødes hver anden onsdag, kun afbrudt af en sommerferie og en juleferie. Klubbens mødested er “Dagplejelokalet” i Vium-Hvam Multihus. Ved arrangementer med spisning, er vi i den store sal.

Mødetidspunktet er fra kl. 14-16 almindeligvis, og man medbringer selv kaffekurven.